Din UngeKonsulent


-Jeg tilbyder støtte -og mentor ordning i Jylland og Fyn, for unge

mellem 13-25 år. 


- "TIDLIG INDSATS"

Mine værdier


-Er mit fyrtårn for hvad jeg vil, hvad jeg ønsker og ikke mindst, hvad jeg drømmer om. Værdier er mit kompas for, at træffe det rigtige valg og som i det hele taget hjælper til, at navigere i verden. En verden, hvor der på den ene side er modstand og på den anden, de bedste oplevelser.

------------------------------------------------

Relations-arbejde


Gode relationer har betydning for personlig udvikling. Igennem relationsarbejdet skaber jeg tillid, respekt, håb, forandring og udvikling.