Motivation


Motivation er en proces, hvor vi kan skabe og fastholde en målrettet adfærd, så vi præsterer noget bestemt. Jeg arbejder både med ydre -og indre motivation. Den ydre motivation kan være en vigtig faktor for, at arbejde med den indre motivation. Jeg tager udgangspunkt i MI-metoden (Motivational interviewing). Herunder også netværksarbejde.