Håb


Håb er forventningen om, at noget vi ønsker indtræffer. Håbet hænger sammen med tiden og at vi i nutiden ikke kan vide, hvad der vil ske i fremtiden.