HAP-Konsulent

HAP-Metoden......Vejen ud af hash-misbrug Hash-Afvænnings-Program

-Kunsten er at tage en lang pause, så de kognitive funktioner vender tilbage -eller kan genopbygges.


Er du mellem 17-24 år? Overvejer du at stoppe med at ryge cannabis? Ryger du for meget? -eller kender du en, der måske har brug for hjælp til at stoppe?

Skriv eller ring for råd -og vejledning. HAP-metoden kan være

en effektiv måde til, at forandre LIVET uden cannabis.

Hvorfor forebyggelse ?


Vi hører ofte, at forebyggelse er bedre end at behandle! Der er behov for begge dele..

Hvor er du? 


Tryghed

Fremme personers oplevelse af at være tryg.

Opbygning

Fremme samfundsforhold og forbedre vilkår på samfunds -og individniveau.

Forebyggelse

Forebygge at et problem opstår eller forværres.

Kriminalitets-forebyggelse.


-Forebygge at en kriminel hændelse opstår eller sker igen.