Skolemodningsforløb

Skolemodningsforløb kan sidestilles med en STU dog er dette rettet mod unge under 18 år som mangler de nødvendige kvalificeringer for at følge det ordinære uddannelsessystem. Undervisningen foregår som udgangspunkt som 1/1 undervisning.