Kontaktpersonsordninger jf. Servicelovens § 52 og 85

SL § 52: Der arbejdes ud fra metoden, ICS som også indgår i DUBU .

Vi benytter ICS da den peger på dimensioner i samspillet mellem familie og omgivelser, som er centrale for barnets/den unges velfærd samt for forældrenes muligheder for at varetage forældrerollen. ICS fokuserer på at forståelsen af barnets udvikling og trivsel skal ske med blik for interaktion og samspil med den omgivende verden. Fokus er derfor altid på det enkelte barn eller den unge, og på forældrenes kompetencer til at imødekomme barnets behov og sikre dets udvikling.

SL § 85: Der arbejdes ud fra metoden,VUM.
Vi benytter VUM da den giver mulighed for at danne sig et helhedsindtryk af den unges behov og udvikling.