Særlig tilrettelagt forløb (Solo- projekt)

Tilrettelæggelse og gennemførelse af individuelt tilrettelagte forløb i samarbejde med kommuner, jobcentre, kriminalforsorgen og misbrugscentre hvor der er behov for en ekstra indsats.