Tilbud i Ungekonsulent

 • Botilbud jfr. Servicelovens § 107 (Tilbuddet er godkendt af Socialtilsyn Øst)
 • Kontaktpersonsordninger jf. Servicelovens § 52 og 85
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Udslusningsprojekter / Opgangsfællesskab
 • Mentorordninger jfr. Beskæftigelsesloven § 31 b.
 • Særlig tilrettelagt forløb (Solo- projekt)

Ungekonsulent har aktivt samarbejde med:

 • Kalundborg Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Herlev Kommune
 • Kalundborg Jobcenter
 • Slagelse Jobcenter
 • AS3
 • UU – Nordvestsjælland
 • Kriminalforsorgen
 • Misbrugscenteret Kalundborg