Værdier i Ungekonsulent.

Såvel unge som ansatte forventes at tilslutte sig og efterleve det gensidige værdigrundlag, der dels medvirker til at skabe en god og afslappet stemning i netværket, og dels virker som træning i social adfærd, som efter vor opfattelse er basal i forhold til at kunne begå sig i sociale sammenhænge.

Værdierne er sammenfattet som følgende:

  • Vi taler pænt og respektfuldt til hinanden
  • Vi møder alle med en positiv indstilling
  • Vi hjælper hinanden og bidrager til fællesskabet
  • Vi respektere hinanden og hinandens forskelligheder
  • Vi overholder aftaler

Disse værdier er synlige og ophængt rundt i alle enheder i organisationen, så alle unge såvel som medarbejder altid har dem for øje.