Mission, vision og strategi

Mission: Ungekonsulent skaber adgang til udvikling, opbygning af sociale kompetencer og dannelse ved at give den enkelte unge læring til at navigere i det daglige sociale rum.

Vision: Ungekonsulent skaber attraktive rum for social læring, uddannelse, motion og oplevelse. Ungekonsulent udfolder den enkelte unges sociale- og faglige kompetencer; under hensyntagen til den unges eget nuværende lærings- og udviklingsniveau.

Strategi: En forudsætning for at efterleve missionen og realisere visionen er, at Ungekonsulent løbende udvikler sine serviceydelser og læringsmetoder, hvor den enkelte unge har første prioritet såvel i særlig tilrettelagte projekter som i boenheder og uddannelse. I arbejdet med de unge, vil Ungekonsulent give den unge udvikling af social færdigheder og faglige kompetencer ved at tilrettelægge forløb til passet den enkelte unge.

Strategien udpeger nogle overordnede retningslinjer for Ungekonsulents udviklingsarbejde med de unge: social udvikling, social adfærd, socialt netværk, støttende samtaler, undervisning, motivering, læring, opkvalificering, motion, partnerskab, interaktion med relevante myndigheder og brugerfokusering vil være nøgleelementer i processen, som kan sammenfattes under overskrifterne:

Bedre egen forståelse – Bedre kompetencer socialt og fagligt – Bedre læring – Bedre funktionsmuligheder i det sociale rum.