Siden starten i 2007 har Ungekonsulent arbejdet ud fra missionen:

At skabe adgang til professionelle og kvalitetsbevidste tilbud til unge med autisme, Aspergers syndrom, adhd samt øvrige sociale/læringsmæssige problemer.

Ungekonsulent skaber forløb, der giver udvikling, opbygning af sociale kompetencer og dannelse ved at give den enkelte unge større egen forståelse og læring til at navigere i det daglige sociale rum.

Medarbejderne i Ungekonsulent er alle kompetente og er sammensat af pædagoger, pædagogmedhjælpere, socialformidlere/socialpædagoger, aktivitetsmedarbejdere og håndværkere, der alle er i god dialog med den enkelte unge.

Ungekonsulents aktiviteter er opbygget med den unge i fokus og via anerkendende, ressourcefokuserende, motiverende og læringsorienterende tiltag.

Alle anvendte pædagogiske metoder tilpasses den unge og dennes behov.

Ungekonsulent beskæftiger i dag 35 velkvalificerede medarbejdere fordelt på det brede udvalg af tilbud.
Tilbuddene er udviklet i samarbejde med bl.a. Kalundborg -, Holbæk-, Herlev- og Odsherred Kommuner.


 

Mission, vision og strategi

Mission: Ungekonsulent skaber adgang til udvikling, opbygning af sociale kompetencer og dannelse ved at give den enkelte unge læring til at navigere i det daglige sociale rum.

Vision: Ungekonsulent skaber attraktive rum for social læring, uddannelse, motion og oplevelse. Ungekonsulent udfolder den enkelte unges sociale- og faglige kompetencer; under hensyntagen til den unges eget nuværende lærings- og udviklingsniveau.

Strategi: En forudsætning for at efterleve missionen og realisere visionen er, at Ungekonsulent løbende udvikler sine serviceydelser og læringsmetoder, hvor den enkelte unge har første prioritet såvel i særlig tilrettelagte projekter som i boenheder og uddannelse. I arbejdet med de unge, vil Ungekonsulent give den unge udvikling af social færdigheder og faglige kompetencer ved at tilrettelægge forløb til passet den enkelte unge.

Strategien udpeger nogle overordnede retningslinjer for Ungekonsulents udviklingsarbejde med de unge: social udvikling, social adfærd, socialt netværk, støttende samtaler, undervisning, motivering, læring, opkvalificering, motion, partnerskab, interaktion med relevante myndigheder og brugerfokusering vil være nøgleelementer i processen, som kan sammenfattes under overskrifterne:

Bedre egen forståelse – Bedre kompetencer socialt og fagligt – Bedre læring – Bedre funktionsmuligheder i det sociale rum.


 

Værdier i Ungekonsulent.

Såvel unge som ansatte forventes at tilslutte sig og efterleve det gensidige værdigrundlag, der dels medvirker til at skabe en god og afslappet stemning i netværket, og dels virker som træning i social adfærd, som efter vor opfattelse er basal i forhold til at kunne begå sig i sociale sammenhænge.

Værdierne er sammenfattet som følgende:

  • Vi taler pænt og respektfuldt til hinanden
  • Vi møder alle med en positiv indstilling
  • Vi hjælper hinanden og bidrager til fællesskabet
  • Vi respektere hinanden og hinandens forskelligheder
  • Vi overholder aftaler

Disse værdier er synlige og ophængt rundt i alle enheder i organisationen, så alle unge såvel som medarbejder altid har dem for øje.